Nghĩ về Trách nhiệm và Sự tư do như Một thể thống nhất

giám đốc đại diện Yosuke Matsumoto ( đúng ), bộ phận quản lý Ichiro Sadahira ( trái )

LiB là nhà phát triển “LiBz CAREER” - một dịch vụ hỗ trợ thay đổi việc làm dành cho những người phụ nữ của công việc. Họ phát triển dịch vụ hỗ trợ những người phụ nữ có mong muốn tiếp tục làm việc sau các sự kiện trong đời sống như là lập gia đình hoặc sinh con. Công ty đã lập nên các tổ chức ngay chính trong nội bộ công ty, giải quyết các vấn đề mới và khuyến khích nhiều cách thức làm việc khác nhau. Lần này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Giám đốc đại diện Yosuke Matsumoto và Ichiro Sadahira thuộc bộ phận quản lý về các vấn đề mà họ đang xử lý tại công ty mình.

Chúng tôi thử thách chính mình bằng những cách thức làm việc khác nhau

Công ty của ông cổ súy triết lý “làm việc theo nhiều cách thức khác nhau”. Ông có thể cho biết câu chuyện phía sau đó?

Matsumoto: Công ty chúng tôi phát triển một dịch vụ hỗ trợ phụ nữ trên khắp thế giới tiếp tục làm việc bằng nhiệt huyết, thật sự dành cho họ, dựa trên tầm nhìn “làm cho cuộc sống năng động hơn”. Do tỷ lệ sinh giảm cùng cấu trúc dân số già, lực lượng lao động bị thu hẹp, và việc chúng ta có thể duy trì lực lượng lao động đó đến mức nào đã trở thành một vấn đề mang tính xã hội. Mặt khác, có nhiều trường hợp phụ nữ làm việc chăm chỉ trước khi dừng sự nghiệp vì vấn đề cuộc sống, khiến cho họ mất đi cơ hội.

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra một môi trường mà ở đó phụ nữ có thể lựa chọn cách thức làm việc, như là chuyển sang công việc tốt hơn cho sự nghiệp, chuyển sang làm việc ở nhịp độ chậm hơn trong một khoảng thời gian hoặc theo một cách thức làm việc giúp cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình tốt hơn. Khi phát triển tầm nhìn này, đầu tiên chúng tôi thử thách bản thân để tạo ra một môi trường mà ở đó chúng tôi có thể làm việc bằng nhiệt huyết trong khi vẫn có sự lựa chọn về nhiều cách làm việc khác. Điều này được quyết định trước cả khi chúng tôi thành lập công ty.


Tự do được sinh ra từ Trách nhiệm, và Sự đa dạng được bồi đắp bằng Cá tính riêng

Ở công ty của ông, mọi người thực sự áp dụng cách thức làm việc như thế nào?**

giám đốc đại diện Yosuke Matsumoto

Matsumoto: Ở công ty chúng tôi, các đồng nghiệp làm việc theo nhiều cách thức khác nhau, ví dụ như các bà mẹ thường làm thời gian ngắn trong khi chăm sóc con cái, nhân viên hỗ trợ khách hàng phần lớn làm việc từ xa và các nhà thiết kế tham gia xây dựng kế hoạch LiB trong khi vẫn quản lý công ty của chính họ. Chúng tôi tạo ra một môi trường nơi mà các nhân viên ở vị trí khác nhau có thể thử thách chính mình tại LiB, bất kể hạn chế thời gian hoặc không gian.

Bằng cách đưa nhiều cách thức làm việc khác nhau vào thực tế, bên cạnh việc nhận diện tầm nhìn, chúng tôi thuê các ứng viên mới và đào tạo để họ có suy nghĩ rằng “Ở LiB, tôi có cơ hội được thử thách bản thân!” và chúng tôi cũng gia tăng các tùy chọn cho họ.

Ngoài việc khuyến khích làm việc theo những cách thức đa dạng, ông đánh giá cao cách suy nghĩ như thế nào tại công ty mình?


Matsumoto: Để đưa vào thực hiện nhiều cách thức làm việc khác nhau, chúng tôi nghĩ rằng trách nhiệm và sự tư do phải là một thể thống nhất. Bởi vì mỗi người là một chuyên gia và có trách nhiệm với công việc của chính mình, nên họ có quyền tự do lựa chọn cách thức làm việc. Trong “LiBz PRIDE”, tài liệu văn bản hóa những lối tư duy mà chúng tôi coi trọng tại công ty mình, có nói “tự do được sinh ra từ trách nhiệm, và sự đa dạng được bồi đắp bằng cá tính riêng”. Mỗi người đưa những triết lý này vào trong thực tế, và lựa chọn cách thức của mình để đạt được mục đích của riêng mình.


Điều quan trọng của xây dựng đội ngũ là hiểu nhau

Ông xây dựng đội ngữ bằng cách nào?

Matsumoto: Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi chúng tôi thành lập, đặc biệt đội ngũ của chúng tôi đã mở rộng nhanh chóng trong năm nay. Điểm chúng tôi coi là quan trọng nhất về việc xây dựng đội ngũ là hiểu nhau thật rõ. Những phát kiến mới sinh ra từ việc tập trung vào sở thích, lối suy nghĩ và nền tảng của từng cá nhân. Khi bạn phát hiện ra một khía cạnh mới đối với người đó, khoảng cách giữa hai bạn trở nên gần gũi hơn, phải không nào? Kết quả là, lượng giao tiếp tăng lên và hoạt động nội bộ công ty trở nên năng động hơn.

mục tiêu là tạo ra một môi trường mà ở đó chúng ta có thể “hiểu về nhau”. Chúng ta có thể kiểm tra “sự sắp xếp” của các đồng nghiệp của ta trên mạng bất kỳ lúc nào, vậy nên ngoài xây dựng đội ngũ đang có, nó có còn tạo ra một khởi đầu mới suôn sẻ để thuê nhân viên mới, người có thể hiểu “sự sắp xếp” của thành viên trong nhóm họ.

bộ phận quản lý Ichiro Sadahira

Sadahira: Ngoài việc thực hiện xây dựng đội ngũ đồng thời chấp nhận nhiều cách làm việc khác nhau, chúng tôi tin rằng việc gặp gỡ và trao đổi công việc cũng đặc biệt quan trọng. Là một cách cụ thể để giải quyết vấn đề, mỗi tháng một lần, toàn nhóm tập trung lại và bàn thảo về tương lai và hoạt động kinh doanh tại LiBz CAMP, và còn cắm trại qua đêm mỗi năm một lần. Bằng việc gặp gỡ và trò chuyện, chúng tôi tạo ra cơ hội để hiểu nhau và tạo sự kết nối trong đội ngũ.

Chia sẻ thông tin hoàn toàn trực tuyến hay ngoại tuyến

Làm thế nào để ông phối hợp thông tin trong công ty mình?

Sadahira: Việc phối hợp thông tin hoàn toàn mở trong công ty chúng tôi, dù trực tuyến hay ngoại tuyến. Về cơ bản, nếu có thông tin chính xác, mọi người có thể làm việc độc lập và chủ động. Mỗi nhóm có thể chia sẻ thông tin trực tuyến theo thời gian thực nhờ công cụ chat và bảng thông báo. Và khi ngoại tuyến, bằng cách chia sẻ thông tin tại các cuộc họp thông thường được tổ chức mỗi tuần một lần, chúng tôi đã tạo ra một nơi để có thể khen ngợi lẫn nhau và đôi khi cũng trao đổi ý kiến thẳng thắn.