About Our Mission

คำตอบอยู่ที่ "การทำงานร่วมกัน"

สิ่งสำคัญของการทำงานร่วมกันคือการสร้างคุณค่าในหลากหลายวิธี เช่น การทำงานกับผู้คนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน นับว่าเป็นเรื่องโชคดีและต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกับทุกคนไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ตาม

จากนี้ไป มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้เทคโนโลยีเช่นนั้นอย่างปราดเปรียวเพื่อสร้าง ""คุณค่าใหม่"" ด้วยการทำงานร่วมกันเป็นทีม

อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ในโลกมีปัญหากับ "การทำงานร่วมกัน" และ "รูปแบบการทำงานแบบใหม่" ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดการทำงานร่วมกัน

นั่นคือสาเหตุที่เราเปิดตัวสื่อ TEAM JOURNAL เนื่องจากเราต้องการขยาย "การทำงานร่วมกัน" และ "รูปแบบการทำงานแบบใหม่" ในโลกใบนี้

และหลังจากนั้น เราจะเร่งให้เกิดการทำงานร่วมกัน

ภารกิจของเราคือการสร้างโอกาสที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมใดๆ ในโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้น